INTERNET – celniejsza nazwa tego działu powinna brzmieć GRAFIKA EKRANOWA. Projekty stron internetowych, newslettery, prezentacje…