firma

przycisk_ZAKRES

przycisk_firma_4

przycisk_KLIENCI

przycisk_DANE

przycisk_KONTAKT

 

UMOWA / ZLECENIE

Praca rozpoczyna się na podstawie zlecenia złożonego przez klienta pocztą elektroniczną.

Zlecenie powinno precyzować podstawowe warunki techniczne projektu, wytyczne merytoryczne i zawierać terminarz prac. Prace o większym stopniu skomplikowania wymagają briefu.

W ramach realizacji zlecenia Klient otrzymuje min. 2 projekty wstępne. Praca nad projektem wybranym przez klienta trwa do momentu osiągnięcia satysfakcjonujących obie strony efektów. Jednak nie powinna zawierać więcej niż 5 znaczących modyfikacji. Kolejne zmiany wprowadzane przez klienta mogą być podstawą do zwiększenia ustalonego honorarium.

 

Honorarium

Bazą do uzgodnień odnośnie wynagrodzenia jest cennik usług STRICTO lub ustalenia indywidualnie.

Honorarium nie obejmuje kosztów zakupu materiałów od osób trzecich: tekstów, fotografii, rysunków.

Zleceniodawca może liczyć na zniżki w przypadku składania regularnych zleceń - na kwotę przekraczającą 2500 zł/miesiąc (netto)

 

Prawa autorskie

Ustalone honorarium uwzględnia przekazanie klientowi praw autorskich do zrealizowanego projektu.

STRICTO gwarantuje, że jest jedynym dysponentem praw autorskich do przedstawianych klientowi projektów.

Przekazanie klientowi plików źródłowych (edytowalnych) zleconych prac możliwe jest tylko w przypadku zawarcia „Umowy o stałej współpracy”.

 

UMOWA O STAŁEJ WSPÓŁPRACY

Ma formę pisemnej umowy zawartej na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni.

Zleceniodawca rezerwuje wyłączną dyspozycyjność Zleceniobiorcy w określonych umową i dogodnych dla siebie godzinach pracy. Praca nad poszczególnymi projektami odbywa się na podstawie zleceń składanych przez Zleceniodawcę pocztą elektroniczną.

Zlecenie powinno precyzować podstawowe warunki techniczne projektu, wytyczne merytoryczne i zawierać terminarz prac. Prace o większym stopniu skomplikowania wymagają briefu.

W ramach realizacji zlecenia Zleceniodawca otrzymuje min. 3 projekty wstępne. Praca nad projektem wybranym przez klienta trwa do momentu osiągnięcia satysfakcjonujących obie strony efektów. Nie ma limitu ilości modyfikacji.

 

Wynagrodzenie
Aby uzyskać informacje na temat wynagrodzenia z tytułu umowy o współpracy proszę wysłać zapytanie
dariusz.n@stricto.pl

 

przycisk_powr_stricto